Відображення звіту по нарахуванню та відшкодуванню