ISBilling Gas

Автоматизована система розрахунків зі споживачами природного газу від фірми ІнтерСофт (http://www.intersoft.com.ua)

Призначення системи

Єдину систему обліку і контролю природного газу всіма категоріями споживачів призначено для автоматизації обліку споживання населенням у філіях облгазів. Зокрема передбачено автоматизацію обліку таких робочих місць:


Загальний вигляд консолі програми ISBilling

Огляд системи

Систему побудовано на базі СУБД Oracle 10g Standard One /Standard /Enterprise. Це, зокрема, дає наступні переваги:

Систему реалізовано з урахуванням територіально-розподіленої архітектури організації-замовника. Для зв'язку між клієнтськими машинами та серверами а також для реплікації баз даних між обласним сервером і районними серверами потрібно використовувати IP-мережі з будь-якою фізичною реалізацією каналів. (Ethernet, комутовані канали, виділена лінія, тощо)

На клієнтських станціях слід використовувати ОС Windows будь-якої версії, починаючи з Windows 98. Клієнтська програма реалізує єдину консоль керування усіма функціями системи обліку. Графічний інтерфейс клієнтських програм є типізованим і дружнім до користувача.

Досягнуті цілі

Все нижченаведене дозволяє досягти наступних переваг:

Ключові рішення.


Відображення звіту по нарахуванню та відшкодуванню

На останок

За нас говорять: